Utility top (Marinelli)

Hvilke nyheter finner du her?

Fra Lindesnes til Varanger! Her finner du nyheter fra kretser og korps landet rundt. Nyhetene vises kronologisk uavhengig av forbund.

Finner du ikke din krets eller korps?

Siden er generert ut fra de RSS-feeden til den enkelte krets og korps. Hvis din krets mangler er det
a) Fordi kretsen ikke har en registrert nettside
b) Fordi nettsiden ikke har en RSS-feed

Kommentarer eller innspill? Send oss en epost på redaksjon@speidermuseet.no

Lokalnytt

Ledersamling 23. januar på Speidersenteret

Hordaland krets NSF - tir, 14.01.2014 - 14:26
Det inviteres til ledersamling på Speidersenteret 23. januar 2014 kl 19 - 21. Nytt år, - og ny speidersesong står for døren!
Kategorier: Lokalnytt

Valdres folkehøgskole har fått speiderlinje

Rogaland krets KFUK-KFUM - tir, 14.01.2014 - 11:20
Nå kan du endelig søke på den kuleste og mest innovative folkehøgskolelinja siden folkehøgskolen ble oppfunnet, nemlig "Speider-Outdoor-USA/Mexico"!
Kategorier: Lokalnytt

Ungdommens bystyremøte 2014

Oslo krets KFUK-KFUM - man, 13.01.2014 - 18:38
Har du en sak du brenner for? Vil du fremme en sak for bystyret? Og er du mellom 13 og 18 år? Tirsdag 4. februar og Torsdag 13. februar arrangeres det Ungdommens Bystyremøte for 18. gang!
Kategorier: Lokalnytt

Vi vant telefonkonkurransen 2013

Rogaland krets KFUK-KFUM - man, 13.01.2014 - 11:47
På første speidermøte etter juleferien fikk Knøttene fra Bekkefaret overrakt vandretrofeet som vinnere av telefonkonkurransen 2013.
Kategorier: Lokalnytt

Temahelg for speidere og rovere

Hedmark Krets NSF - søn, 12.01.2014 - 19:52

Brekken og 1. Løten speidergrupper inviterer til temahelg på Rena 8. til 9. mars 2014. Vi har i år valgt å sette fokus på klima, miljø og naturens ressurser.

Det blir mange praktiske oppgaver, leker, øvelser, og ,ikke minst, et eget spennende opplegg for roverne.

Da vi er ferdige søndag har vi tilfredsstilt kravene til, og deler ut fordypningsmerke «Verdensmiljø» for speidere og rovere. I tillegg får dere merket «Grønn speider».

Det er oppmøte kl 1000 på lørdag og vi er klare for hjemreise kl 1500 søndag. Vi skal være på Åmot ungdomsskole og ligge inne.

Helga koster kr 350, som dekker all mat, husrom, materiell, og merker.
Gruppevis bindende påmelding sendes på epost til leif.erland.b@gmail.com innen mandag 3. februar 2014. Send inn navn, patrulje/rover/leder/forelder. Husk å si fra om evt matallergier.

Her er hele invitasjonen til Temahelg 2014

Hvis det er spørsmål om opplegg eller annet, ta kontakt med Hilde eller Erland. Vi håper mange har lyst til å komme til en spennende helg på Rena.

Speiderhilsen
Hilde og Erland

Kategorier: Lokalnytt

Kretsting 2014

Rogaland krets KFUK-KFUM - fre, 10.01.2014 - 09:26
Kretstinget 2014 finner sted i Gand kirke, Sandnes 1. februar 2014. Sakene skal være godt forberedt, men du trenger ikke være enig i innstillingene! Uenighet er aldri farlig, likegyldighet derimot, det er farlig det!
Kategorier: Lokalnytt

Meldal inviterer til Snøhuletur - 05 - 06. April 2014

Trøndelag krets KFUK-KFUM - fre, 10.01.2014 - 06:56
Meldal Speidergruppe har planer om felles snøhuletur for kretsen. Vi beklager at vi ikke har gått ut til dere før men vi har avventet og håpet å fortelle om mye snø i fjellet. Men det er det ikke enda – bare rundt halvmeteren med snø i Resdalen og lite antydning til fonner for snøhulegraving! I fjor ble det avlyst pga. snømangel men vi er optimister for denne vinteren og håper på mye snø innen vi kommer til april! Vi holder de som ønsker det oppdatert om snøforholdene og gir beskjed innen midten av mars om det blir avlysning pga. snømangel. Vi har blinket ut helga før Palmesøndagshelga, dvs. lørdag 5. - søndag 6. april 2014. Håper det passer for mange. Om det ikke gjør det er det jo ikke noe i veien for at dere velger en annen helg – vi skal bistå dere så godt vi kan med hvor området er osv. Parkeringen ved veien kan sees på http://www.1881.no/Kart og skriv inn Sjursslåtta (Jerpstad, Sør-Trøndelag). Se inntegnet parkering nedenfor Sjursslåtta men på den andre siden av fylkesvei 487.
Kategorier: Lokalnytt

Aktiviteter med nye datoer

Rogaland krets KFUK-KFUM - tor, 09.01.2014 - 16:20
Rogaland KM-speidere vil i løpet av 2014 avholde flere aktiviteter for våre medlemmer. Noen av kretsen aktiviteter har fått ny dato.
Kategorier: Lokalnytt

VI HAR FÅTT NY POSTADRESSE:

Rogaland krets KFUK-KFUM - tor, 09.01.2014 - 14:38
Fra 08.01.2014 har kretskontoret følgende postadresse:
Kategorier: Lokalnytt

Gruppeting og gruppenes oppgaver

Hedmark Krets NSF - tor, 09.01.2014 - 11:35

Det finnes lover og retningslinjer for Norges Speiderforbund, og en del av de omhandler drift osv av speidergruppene. Kretsstyret ønsker med dette å minne om noen av disse punktene, og særlig punktene som omhandler gjennomføring av gruppeting, valg av tillitsvalgte, oppnevning av ledere og plikt til å informere.

For at gruppene skal kunne oppfylle disse kravene er det svært hensiktsmessig at gruppetingets årsmøte blir avholdt innen utgangen av januar.

Her er et utdrag fra NSFs lover og retningslinjer:

2-2 Gruppe
§ 2-2-1 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
Stemmerett ved valg har fremmøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 – 3-2-5 til å inneha tillitsverv.
§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes
varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere
gruppeassistenter.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.
§ 2-2-6 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag.
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall.
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd med kretsstyret oppløse gruppen.
§ 2-2-8 Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte så vel som med krets og forbund.
Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter med unntak av roverlag.
Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter,
lokalsamfunn og andre organisasjoner i sitt nærområde
§ 2-2-9 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser
§ 2-2-11 I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.

3-2 Tillitsvalgte og ledere
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a) Tillitsvalgte
Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort.
En tillitsvalgt må oppfylle NSFs kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
b) Ledere
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle NSFs kvalifikasjonskrav for ledere.

RETNINGSLINJER OM LEDERE OG TILLITSVALGTE
Jfr. § 3-2-1
Tillitsvalgte:
Tillitsvalgte er medlemmer (med unntak av revisor) som velges av gruppe, krets, korps eller speiderting. Den som skal kunne velges må:
- ha den nødvendige bakgrunn og kunne ta det organisasjonsmessige ansvar som
funksjonen krever.
- ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven, eller være villig til å tilegne
seg det.
- være villig til aktivt å samarbeide med andre for å fremme speidingens ide og
arbeidsmetoder.
- skrive under erklæring for tillitsvalgte.
Ledere:
Ledere er medlemmer som innehar følgende funksjoner:
a) assistenter i arbeidsenhetene
b) leder for arbeidsenhetene
c) ledere oppnevnt av kretsstyret, medlemmer i faste komiteer, prosjektgrupper m.m.,
fast ansatte i kretsen og innvalgte medlemmer i kretsting.
d) ledere i korps etter særskilt overenskomst
e) ledere oppnevnt av speiderstyret, medlemmer i faste komiteer, prosjektgrupper m.m.,
forbundets generalsekretær, assisterende generalsekretær og andre ansatte etter
speiderstyrets bestemmelser og innvalgte medlemmer av speidertinget.
Til disse funksjoner må det oppnevnes personer som:
- har nødvendig bakgrunn og kan ta det organisasjonsmessige ansvar som funksjonen
krever
- har de nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven, eller være villig til å sette seg
inn i dette, herunder NSFs ledelses- og ledertrening.
- er villig til å samarbeide med andre for å fremme speidingens ide og arbeidsmetoder
- skriver under erklæring for ledere
Anbefalt laveste alder for assistenter i enheter er 16 år og 18 år for øvrige.

RETNINGSLINJER OM GRUPPENES INFORMASJONSPLIKT
Jfr. § 2-2-3
1. Melding om valg av gruppeleder og regnskapsfører/kasserer sendes kretsen og
Forbundskontoret innen 14 dager etter at valg har funnet sted.
2. Kopi av protokoll fra gruppetingets møter sendes kretsen umiddelbart etter at møtet er
holdt.
3. Gruppens årsrapport og regnskap sendes sammen med revisjonsrapport til kretsen
innen den fristen som fastsettes av forbundet.
4. Skjema for årsrapport som benyttes som grunnlag for søknad om offentlig støtte og
andre skjemaer for innhenting av opplysninger om gruppens aktivitet og drift sendes
Forbundskontoret innen den frist som fastsettes av forbundet.
5. Melding om gruppekontingent for neste år sendes Forbundskontoret på fastsatt skjema
og innen den tidsfrist som fastsettes av forbundet.
6. Gruppen skal fortløpende melde inn nye medlemmer og/eller endringer i
medlemsstatus for enkeltmedlemmer til Forbundskontoret (dette gjøres i praksis via medlemssytemet på min.speiding.no).

For å lese NSFs komplette lover og retningslinjer trykk her.

Kategorier: Lokalnytt

Følg med på påmeldingen til Asker 2014

Rogaland krets KFUK-KFUM - ons, 08.01.2014 - 13:33
Påmeldingen åpnet 1. januar og du kan nå endelig melde deg på til Asker 2014!
Kategorier: Lokalnytt

PF-ting 2014

Rogaland krets KFUK-KFUM - tir, 07.01.2014 - 11:34
Alle kretsens patruljeførere, patruljeførerassistenter, samt alle speidere i ungdomskolealder inviteres til PF-ting. På PF-tinget vil du lære om hvordan organisasjonen fungerer og hvordan du kan være med på å bestemme hva og hvordan ting skal gjøres og arrangeres.
Kategorier: Lokalnytt

Minneord Tone Selenius

Hordaland krets NSF - tir, 07.01.2014 - 10:49
Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Tone Selenius fra ”Kjusa Oss” og 1. Øvsttun døde 29. desember 2013.
Kategorier: Lokalnytt

Kretstinget 2014

Romsdal og Nordmøre Krets NSF - man, 06.01.2014 - 18:57
Raumaspeiderne inviterer som teknisk arrangør til kretsting den 1.-2. februar i regi av Romsdal og Nordmøre krets. Kretstinget blir holdt på Åndalsnes Barneskole, med overnatting på samme sted. Alle må ta med liggeunderlag/luftmadrasser og sovepose
Kategorier: Lokalnytt

Valg kretsting lørdag 8. februar 2014

Hedmark Krets NSF - søn, 05.01.2014 - 20:50

Lørdag 8. februar 2014 klokken 1200 til ca 1430 vil det bli avholdt kretsting på Brumunddal speiderhus, Mausetvegen 18, Brumundal.

På dette kretstinget skal det blant annet velges:

-visekretsleder for 2 år (Arild Brynhildsvold sitter nå)
-styremedlem for 2 år (Veronica Westli sitter nå)
-styremedlem for 2 år (Thor Einar Frislie sitter nå)
-(kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter 1 år til)
-(styremedlem Stian Ringstad sitter 1 år til)

-valgkomite for 2 år (Dag Ivar Mortensen sitter nå)
-(Jens Yngve Mathisen sitter 1 år til i valgkomite)

-revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå)

-roverombud, Johanne Marie Frostvoll og Stian Bakken Sørslett sitter nå

-tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 31/10 -14 til 2/11 -14 på Lillestrøm (kretsledere og to valgte representanter for Hedmark krets)

-to speiderrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum 3-5/10 -14 på Romerike

-to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Roverforum 3-5/10 -14 på Romerike

Forslag til disse vervene (gjerne forespurte) sendes til valgkomiteen ved Dag Ivar Mortensen mail@dagim.net innen 24. januar 2014.

Innkalling til kretstinget med sakspapirer kommer.

Lenke til: NSFs lover og retningslinjer.

 

Kategorier: Lokalnytt

Påmeldingen til Asker 2014 er nå åpen!

Rogaland krets KFUK-KFUM - fre, 03.01.2014 - 10:24
Dette er det store som skjer i år! Nå forbereder speidere og ledere rundt i landet, og verden, seg til landsleiren Asker 2014.
Kategorier: Lokalnytt

Sider

Subscribe to Speidermuseet nyhetsinnsamler - Lokalnytt