Blogger

95 år siden Krakos ble innviet

Lørdag 24. september er det 95 år siden Speiderhytten i Nittedal ble innviet. Dette var en av landets første speiderhytter, og har betydd mye for speidingen i Oslo og resten av landet. Men Krakos-navnet kom ikke før på 50-tallet.

Sider

Subscribe to RSS - blogger