Mange jubileer i april!

100 år!: Mot slutten av april er det 100 år siden Bergen krets i Norsk Speidergutt-Forbund ble opprettet - en av forløperne til dagens Hordaland krins. Her fra kretsens 50-årsjubileum i 1962.

Jubileumslisten er lang i april måned! En masse grupper jubilerer, en krets fyller 100 år, og et forbund 34 år.

April er jubileumsmåneden fremfor noen. Det ser ut som om dette er måneden med flest nystiftelser. En del av grunnen er nok at en god del grupper har valgt St. Georgsdagen 23. april som stiftelsesdag. Dette er jo også stiftelsesdagen til Norges speiderforbund i 1978, og dermed også til flesteparten av kretsene i forbundet.

Bergen krets fyller 100 år

En 100-års-jubilant har vi funnet i våre arkiver - det er Bergen krets en av forløperne til dagens Hordaland krins som ble stiftet 22. april i 1912. Ellers er det blant annet 90-årsjubileer i Holmestrand, Skottfoss og på Lillestrøm i april. Det er i tillegg noen grupper som ville fylt 100 år i år, men de er såvidt vi vet ikke aktive.

Hele listen over hvem som jubilerer i april ser du på Speiderhistorisk leksikon

Mangler din gruppe?

Fyll ut informasjon på speiderhistorisk leksikon, eller send oss en epost. Videre kan det være noen uoverenstemmelser mellom datoen vi oppgir og den datoen gruppen bruker. Dette skyldes at en del av datoene på Speiderhistorisk leksikon stammer fra Speiderforbundenes årsmeldinger. Der stod det tidligere stiftelsesdato. Men denne datoen var den datoen forbundene hadde registrert gruppen. Det er ikke alltid den dagen gruppen selv bruker. Vi vet om avvik på flere måneder begge veier for noen grupper.

For grupper stiftet i de aller første årene, kan avviket også være større. Dette fordi man noen ganger hadde tropper som arbeidet alene en god stund før de meldte seg inni forbundene.

(Bildet er hentet fra Bergens krets/Hordaland krins sine arkiver.)

Bestill i dag!