St. Georgsdagens historie

Spesiell hilsen Dette er brevhodet på en meget spesiell St.Georghilsen, sendt ut i 1941. Norge var okkupert, men speidingen fortsatt tillatt. Den ble forbudt høsten 1941.

UKENS LEKSIKONARTIKKEL: St. Georgsdagen arrangeres nå for 98. gang i Norge.

St. Georg er helgenen som drepte dragen, han risikerte eget liv for å redde andre. St. Georg er skytshelgen blant annet for England og Stockholm. I speidersammenheng dukket det opp tanken om å ha en internasjonal dag som speidere verden over feiret. Ideen kom til Norge høsten 1913. I Speideren nr 4 1913 blir dagen introdusert:

Ideen

"St. Georgsdag, 23de april er bragt i forslag fra England som speidernes dag. Vi har faat opfordring til at bidra vort til at den ogsaa i Norge maa bli feiret som saadan - og vi finder tanken tiltalende. [...]

Angaaende arrangementet av høitideligholdelsen nævnes at det er tilstrækkelig om troppen eller patruljen kom sammen bare en 5 minutters tid og fornyet sit speiderløfte.

I Kristiania vil vi se at virkeliggjøre tanken ved en sammenkomst for alle byens speidere, hvor forbundets formand vil holde en tale til speiderne. Skulde ikke alle forbundets speidere være enige om at gjøre det samme? (Legenden om St. Georg vil findes kortelig omtalt inde i bladet)"

Den første feiringen

I Oslo ble feiringen første året holdt i Turnhallen i Oslo. Der var 300 speidere samlet. Referatet i Speideren, nr. 5 dette året forteller at speiderne stod i dobbelt hestesko, og det var så vidt de fikk plass.
Speidersjef Christian Dons holdt en tale for dagen, og deretter stilte han forsamlingen speiderløftets tre spørsmål. Dette ble besvart med tre taktfaste "Ja".

Les mer om St. Georgsdagens historie på Speiderhistorisk leksikon

Det er også egne St. Georgsmerker. Dette er noen av merkene med speideridealene som tema. Du kan lese mer om disse merken her.

Her kan du lese årets St. Georgsdagsbudskap fra speidersjef Solveig Schytz og landssjef Atle Aas.

Under ser du hele St. Georgsdagsbudskapet fra 1941. - Det siste budskapet på fire år.

Bestill i dag!