Bergen krets 100 år i år!

Parade: Fra feiringen av Bergen krets' 50 årsjubileum i 1962. Bilde fra kretsens arkiver.

Den 22. april er det 100 år siden Bergen krets av Norsk Speidergutt-Forbund ble stiftet. Kretsen som er forløperen til dagens Hordaland krins. Her er litt om starten.

Bergen krets startet som navnet sier i Bergen, men var fort en krets for nesten hele vestlandet. Etterhvert ble blant annet Sogn og Fjordane og Hardanger og Voss skilt ut som egne kretser. Etter sammenslåingen med den lokale NSPF-kretsen i 1978 var kretsnavnet Bergen krets, inntil man i 2003 slo sammen Bergen og Hardanger og Voss. Dermed er man nå nesten ved «starten», i det kretsen favner Hordaland fylke.

Jubileet i Bergen blir feiret på flere måter, blant annet med historieskriving og kransnedleggelse på 17. mai.

Historiefortellingen

I mellomtiden kan vi presentere et utkast til kretsens historie - som ble skrevet av Erik Rasmussen - sentral i Bergen i oppstartsperioden, og senere mangeårig forbundssekretær (generalsekretær) for Norsk Speidergutt-Forbund.

I begynnelsen av 1910 ble der lagt et speiderfrø også i Bergen. Frøet slo rot, spirte og bar frukt, og guttene i Bergen samlet seg om speidersaken.

I slutten av 1910 og begynnelsen av 1911 var det tre menn i Bergen som praktisk talt samtidig begynte med speiderarbeide. Det var lærer Barnelius Sørfonden, kontorist Thorstein Reusch og agent Eugen Krantz, og det var således disse som var de første som opptok et organisert speiderarbeide i Bergen. I løpet av 1911 vokste dette arbeide med hundrevis av gutter som ville bli speidere. De tre første ledere fant snart ut og ble klar over at der måtte gjøres noget for å få et velordnet speiderarbeide i gang. De samlet om seg en del unge menn, i det vesentlige fra idrettsorganisasjoner, turnere, ungdomsledere fra indremisjonens ungdomsforeninger for å få dem til ledere for de tropper som man hadde tenkt å få opprettet.

Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkallt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet.

Resten av historien finner du på Speiderhistorisk leksikon

Hvorfor 22. april - og ikke 23. april?

Et lite PS til slutt: Man kan lure på hvorfor man valgte 22. april som stiftelsesdag, i dag ville man vel valgt St. Georgsdagen - 23. april. Forklaringen er antagelig den at man i 1912 ikke hadde begynt å feire St. Georgsdagen. Det skjedde først noen år etter. Dermed var det ikke naturlig å vente en dag.

Mer om Bergen krets finner du her

Bestill i dag!